Historia

Mengenal Abdul Rahman bin Daeng Uda, Pendekar Malaysia Keturunan Bugis

Abdul Rahman bin Daeng Uda. (Dok Istimewa)

SUARA ASIA – Dato’ Paduka Meor Abdul Rahman bin Daeng Uda Mohd Hashim adalah guru silat Gayong Malaysia yang tersohor. Ia merupakan seorang berketurunan Raja Bugis dan Arab dari silsilah Al-Attas Hadramaut Yaman.

Sebelumnya, kakeknya Tengku Daeng Kuning diketahui hijrah ke Tanah Melayu. Daeng Kuning merupakan seorang pahlawan terkenal yang digelar sebagai Panglima Hitam.

Daeng Kuning dikabarkan mewarisi ilmu kependekaran daripada nenek moyangnya seorang pendekar yang dikenali sebagai Pahlawan Gayong.

Pahlawan Gayong ialah seorang pendekar terbilang yang menguasai ilmu persilatan secara lahir dan kebatinan. Ia amat tersohor di kepulauan Melayu dan disegani oleh lawannya.

Ada sumber yang mengatakan bahawa Dato’ Laksamana Hang Tuah adalah pewaris amanah ilmu Pahlawan Gayong. Seterusnya imu tersebut diturunkan kepada Dato’ Meor Abdul Rahman sebagai waris zuriat Pahlawan Gayong.

Daeng Kuning berhijrah dari Sulawesi ke Tanah Melayu selepas tahun 1800 Masehi. Saat hijrah,  ia ditemani oleh Daeng Merewah, Daeng Celak, Daeng Parani, Daeng Pelangi, Daeng Mempawah dan Daeng Jalak. Mereka tujuh bersaudara belayar ke Tanah Melayu untuk membina penghidupan baru dan menyatupadukan pahlawan-pahlawan Melayu.

Penghijrahan bangsa Bugis ke Tanah Melayu dipercayai bermula dari tahun 1667 Masehi saat Makasar, Sulawesi Selatan jatuh ke tangan Belanda. Pahlawan Bugis yang terkenal di gugusan Melayu pada ketika itu ialah Daeng Rilaka dan lima orang putera beliau bernama Daeng Parani, Daeng Merewah, Daeng Menambun, Daeng Celak dan Daeng Kemasi.

Sebab hijrahnya Daeng Kuning tujuh bersaudara ini kemungkinan besar akibat campurtangan Kerajaan Belanda yang semakin leluasa di Kepulauan Sulawesi.

Berdasarkan sumber, Daeng Kuning adalah keturunan Daeng Merewah bin Daeng Rilaka. Dua buah rombongan ini sudah pasti terdiri daripada orang yang berlainan walaupun ada persamaan pada sesetengah nama. Ini berdasarkan perbedaan waktu saat itu. Walau bagaimanapun, kaitan kekeluargaan antara satu sama lain tidak dinafikan.

Hijrahnya tujuh bersaudara tadi bukanlah bermaksud lari dari medan peperangan, namun ia pergi untuk menyusun strategi melawan penjajahan itu. Mereka mengumpulkan para pahlawan Melayu untuk menentang kekuasaan asing yang menjajah negeri-negeri di Nusantara saat itu.

Daeng Kuning dan saudaranya telah mempelopori gerakan gerilia untuk melumpuhkan kekuatan penjajah di negeri-negeri Melayu.

Walaupun banyak pahlawan Bugis terlibat secara langsung dengan kancah politik negeri-negeri Melayu seperti di Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Temasik dan Kepulauan Riau, namun mereka tidak bersatu-padu. Malahan, ada di antara mereka yang menjadi pasukan upahan kekuasaan asing dan berperang sesama sendiri.

Wallahu ‘alam

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top